DALŠÍ ČINNOSTI NAŠICH SDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ

Yesowl Consulting s.r.o. - nejen vzdělávání

http://www.yesowl.cz


Vzdělávací společnost Yesowl Consulting s.r.o. tvoří skupina odborníků z praxe, kteří se osvědčili i jako lektoři odborných kurzů. Klademe důraz na individuální přístup a předávání prakticky využitelných dovedností. Při přípravě kurzů vycházíme z aktuálních potřeb posluchačů.

Nabízíme rekvalifikačnícertifikované varianty z oblasti podnikání, daní, účetnictví a marketingu. V ceně kurzů dodáváme vlastní skripta a cvičebnice. Nejen pro podniky a firmy nabízíme individuální školení včetně výukových materiálů.


Poradenství Sattva - nejen účetnictví

http://www.poradenstvisattva.cz


Účetnictví - klientům zpracovávám daňovou evidenci, účetnictví,  mzdové účetnictví, pomáhám při zastupování na úřadech;

Cvičení - lehké protažení s prvky yogy a rehabilitačních cviků v malých skupinkách, kde je prostor pro individuální přístup a případnou lehkou masáž;

Doučování - učím studenty i praktiky z oboru, sestavuji celé výukové programy nebo jen kratší tematické celky dle potřeby.

Poradenství pro ...- účetní, podnikatele a ty, kdož chtějí prožít harmonický a spokojený život.


Dušan Swalens - nejen makrofotografie

https://swalens.eu


umělecké fotografie – výstavy, publikace, pomoc při vlastní tvorbě

vydavatelství  – učebnice, publikace, kalendáře, knihy pro volný čas

.

.

Černobílé centrum Praha 1 - vzdělávací a volnočasové centrum

http://www.cernobilecentrum.cz


…sjednocuje zajímavé aktivity z několika oblastí:

odborná výuka – účetnictví, ekonomie, marketing, angličtina, atd.

praktické zvládnutí a prožitek – fotografie, sebepoznání atd. 

vyprávění a volný čas – cestování, líčení atd.

Styly přednášek se dělí podle délky a obsahu na:

kurzy – několikadenní vzdělávací akce, během které získáte ucelený přehled o probíraném tématu a praxi

rekvalifikace – ucelené vzdělávací bloky akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

semináře a přednášky – aktuální témata přednášená v teoretické úrovni během několika hodin jednoho dne

Další činnosti zprostředkované centrem:

prodej pravé belgické čokolády – přímo v centru Prahy nebo zasláním na dobírku

cvičení a masáže – podrobnosti po dohodě s klientem

umělecké fotografie – výstavy, publikace, pomoc při vlastní tvorbě

vydavatelství  – učebnice, knihy fotografie, kalendáře, knihy pro volný čas

Top